Information från Villaägarna i Täby • Artikel i Villainfo december 2004
www.taby-villaagare.se
• villaagarna.taby[at]spray

Insamling av returpapper - ändrade rutiner från 2005

Pappersinsamlingen rullar vidare!
Täbykretsen av Villaägarna har lyckats inte bara med att grindhämtnigen fortsätter utan till och med underlättas. Nya rutiner med rullkärl införs successivt från årsskiftet.

Bakgrund
I höstnumret av Villainfo skrev vi om aviserade nya, försämrade, rutiner för insamling av returpapper. I mars 2004 fick kommunen besked om att Arbetsmiljöinspektionen förbjuder grindhämtning av tidningspapper, och att den skulle upphöra vid årsslutet 2004.
    Täby kommun har haft en välfungerande grindhämtning av returpapper sedan 1970-talet. Till en början anlitades en entreprenör, och 1994 övergick ansvaret till Svensk Pressretur AB som i sin tur anlitade samma entreprenör. I dag sköts insamlingen av SITA. Dagens schemalagda pappersinsamling är mycket uppskattad och lönsam. Täby samlar in mest papper per invånare i Sverige. Det finns närmare 14 000 småhus i kommunen.
    Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund har fått starka reaktioner från hushållen och krav på att vi med kraft skall agera för fortsatt grindhämtning av papper. Vi har också fått förslag på praktiska metoder som inte skadar insamlingspersonalen. Vi har i olika skrivelser och samtal med berörda parter med kraft framfört att Täbys småhusägare vill att pappersinsamling vid tomtgränsen skall fortsätta och föreslagit olika lösningar.

Dagsläget - löfte om fortsatt insamling
Kontraktet för pappersinsamlingen övertas av företaget IL Recycling. Efter omfattande påtryckningar från Täbykretsen, diskussioner mellan Svensk Pressretur, IL Recycling, Arbetsmiljöinspektionen och kommunen, har nu beslutats att tidningsinsamling även i fortsättningen sker vid grinden. Från årsskiftet kommer insamlingen att ske med rullkärl, som successivt delas ut till hushållen. Under tiden sker insamling på samma sätt som hittills.
Insamlingsschema för 2005 delas ut under december.
    Ett mycket glädjande besked till alla småhusägare i Täby – lagom till jul!

g

Artikel i Villainfo höst 2004

Sämre pappersinsamling upprör villaägarna
Vi i Täby Villaägareförening har blivit kontaktade av människor som är ordentligt upprörda av att returpapper inte längre kommer att hämtas vid grinden. Både de och vi befarar svåra konsekvenser när pappershanteringen försvåras för hushållen.

Ett tokigt förslag – som inte duger till återvinning!
Täbys småhusägare har fått meddelande om ändrad tidningsinsamling från årsskiftet 2004-05.
I dag har vi i Täby ett väl fungerande, lönsamt och mycket uppskattad schemalagd insamling av tidningspapper. Nu har Arbetsmiljöverket stoppat hämtning vid tomtgräns, eftersom verket anser att arbetet är tungt och slitsamt och medför stor risk för belastningsskador.
    Täby Villaägareförening motsätter sig den lösning som kommunen har aviserat, dvs nyutställda insamlingsbehållare på vissa platser.
    Vi kommer under hösten agera för att på något sätt hämtning av tidningspapper fortsättningsvis sker vid tomtgränser. Vi välkomnar idéer från Er läsare!

Insändare: ” Returpapper? ”
Nu blir jag ilsken! Vi villaägare i Täby och på andra orter har nyss fått meddelande från SITA om att grindhämtningen av returpapper skall upphöra från årsskiftet och ersättas med insamlingsbehållare på olika platser i kommunen.
    Ett i mitt tycke hutlöst dåligt förslag och illa genomtänkt, eftersom det kommer att innebära mindre mängd returpapper till pappersindustrin. Många, framför allt äldre personer, kommer inte att kunna ta sig till insamlingsstationerna, speciellt vintertid. Tidningar kommer att dumpas på annat håll!
    Den nuvarande tidningspappersinsamlingen har ju med mycket lyckat resultat pågått väldigt länge, och borde få fortsätta på detta sätt även framgent.
    Självklart är hanteringen i sin nuvarande form otidsenlig med personal som manuellt lyfter upp varje säck. Men eftersom man kan hantera de vanliga soporna med hjälp av rullkärl, borde samma teknik kunna användas även för pappersavfall, möjligen med något mindre rullkärl.
    Som enskild villaägare kan jag givetvis klaga hos Täby kommun och SITA. I båda fallen tror jag dock att min röst väger lätt och inte leder till någon åtgärd, om ens ett svar!
Dessutom misstänker jag starkt att Arbetsmiljöverkets direktiv hälsats med tillfredsställelse av SITA, eftersom de fått ett gyllene tillfälle att minska sina kostnader för hämtningar av returpapper och vältra över besväret på andra!
    Jag tror att fler än jag tycker att det utsända förslaget är oacceptabelt. Därför vänder jag mig till Villaägarnas förening, och hoppas få stöd av er.
    Om ni inom Villaägarna delar min åsikt eller har bättre förslag, tror jag att ett agerande från er sida har bättre möjlighet att vinna gehör hos SITA och kommunen!

Med vänlig hälsning, William Robinson

g g g